Tag Archives: concurs

Un premi dels fotoperiodistes per als fotoperiodistes

 

L’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa i Televisió (ANIGP-TV) ha convocat el primer premi nacional de fotoperiodisme amb l’objectiu de crear el primer certamen nacional de fotògrafs per a fotògrafs a Espanya.

Adjuntem les bases:

Podran participar exclusivament fotògrafs professionals de premsa (la seva condició haurà de ser degudament acreditada) i que tinguin la residència a Espanya, independement de la nacionalitat.

Hauran de ser els autors de les fotografies i els titulars dels drets d’autor.

La participació és gratuïta

Les fotografies hauran d’haver-se aconseguit durant l’any 2010 per a la seva publicació o amb la intenció de ser publicades i captades en lliure competència.

No s’acceptaran fotomontatges, dobles exposicions, fotografies manipulades ni modificades en el seu contingut, etc. Només s’acceptaran retocs segons els estàndards acceptats en periodisme. El jurat és l’arbitre final del compliment d’aquest requisit.

El participant autoritza l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa i Televisió (ANIGP) a utilitzar les fotografies per a les activitats que tinguin a veure exclusivament amb el concurs, promoció, exposició, web, cartells, etc. així com la reproducció per qualsevol mitjà analògic o digital o qualsevol altres sense que això comporti la pèrdua dels drets d’autor.

Cada fotògraf podrà presentar 4 fotografies com a màxim.

S’atorgarà un primer premi de 3.000 euros i trofeus als dos següents finalistes. De la resta de fotografies es farà una selecció per a l’exposició.

Les decisions del jurat seran inapel·lables i el premi no podrà quedar desert.

El jurat estarà format exclusivament per professionals dels mitjans de comunicació.

El període per a l’enviament de les fotografies per participar comença el 21 de març i finalitza el 15 d’abril de 2011.

La participació en el concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Procés de participació

El concursant haurà de d’enviar un correu electrònic a l’adreça concurso@anigp-tv.com, comunicant la intenció de participar-hi. Ha d’aportar aquestes dades:

Nom i cognom

Mitjà de comunicació (o freelance)

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

L’ANIGP respondrà al correu electrònic proporcionant un ftp en què es poden pujar les fotografies.

Requisits de les fotografies

Les fotografies podran ser a color o en blanc i negre.

Hauran d’estar guardades en JPG de qualitat alta (8).

Hauran de fer, com a mínim, 3.000 píxels de longitud en el seu canto més ample.

Cada fotografia haurà de tenir les següents dades en els camps IPTC: Nom de l’autor, peu de foto explicatiu de la imatge, data de realització, lloc, ciutat i país on es va prendre.

El nom de l’arxiu no haurà de ser ni el nom ni les inicials ni res que identifiqui l’autor.

Lliurament del material

Les fotografies de cada concursant s’hauran de guardar en una carpeta. La carpeta s’anomenarà identificant el nom i cognos del concursant.

Aquesta carpeta serà pujada a l’FTP que proporcionarà l’ANIGP a cada concursant en la seva resposta al correu electrònic de sol·licitud de particació.

Anuncis